İHALE İLANI

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

26.6.2020 06:32:35

                                                                                    T.C.

MUŞ İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

         

           1-İhalenin Konusu:

                Mülkiyeti idaremize ait, Muş İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesi 71 ada 80 nolu parsel üzerinde bulunan  4 adet dükkan, 1.Mıntıka Mahallesi 704 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan 6 adet depo, ve 1.Mıntıka Mahallesi 145 ada 15-38 nolu parsel üzerinde bulunan 1 adet deponun   3 yıllık , Korkut  İlçesi Şehitler Mahallesi 221 ada 18 nolu parsel üzerinde bulunan Eski Öğretmen Lokalinin  5 yıllık sözleşme düzenlemek suretiyle kiralama ihalesi.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma)  usulü ile ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 200,00 karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi No: 41  49600  MERKEZ/MUŞ/) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

               Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin   %3 ´üdür. Geçici teminat nakit olarak olarak ‘‘ İl Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir. ´ ibaresinin yazılması gerekmektedir.  Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 – İhalenin Tarihi Saati Yeri :

Söz konusu taşınmazların kiralama ihalesi 08/07/2020 Çarşamba günü Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi No: 41  49600   Merkez/MUŞ ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye´de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İdaremize  borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

            9- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

           10-İhaleye sunulan her işyeri için ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

SIRA NO

İli

İlçesi

Mah.

Ada

 

Parsel

 

 

Niteliği

No

Muhammen Bedel ( 1yıllık)

Geçici Teminat Tutarı 

İhale Tarihi ve Saati

 

1

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

Kültür

 

 

71

 

80

 

Dükkân

 

E-1

2.Kat

 

100,00

 

4.900,00

 

 

147,00

 

08.07.2020

10:45

 

2

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

Kültür

 

 

71

 

80

 

Dükkân

 

E-2

2.Kat

 

100,00

 

4.900,00

 

 

 147,00

 

08.07.2020

10:50

 

3

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

Kültür

 

 

71

 

80

 

Dükkân

 

E-3

2.Kat

 

100,00

 

    4.900,00

 

 

147,00

 

08.07.2020

10:55

 

4

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

Kültür

 

 

71

 

80

 

Dükkân

 

  E-4

2.Kat

 

100,00

 

    4.900,00

 

 

147,00

 

08.07.2020

11:00

 

5

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

704

 

5

 

Depo

 

5

 

500,00

 

21.500,00

 

 

645,00

 

08.07.2020

11:05

 

6

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

704

 

5

 

Depo

 

7

 

525,00

 

22.575,00

 

 

678,00

 

08.07.2020

11:10

 

7

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

704

 

5

 

Depo

 

9

 

450,00

 

19.350,00

 

 

581,00

 

08.07.2020

11:15

 

8

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

704

 

5

 

Depo

 

11

 

600,00

 

25.800,00

 

 

774,00

 

08.07.2020

11:20

 

9

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

704

 

5

 

Depo

 

18

 

675,00

 

22.275,00

 

 

669,00

 

08.07.2020

11:25

 

10

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

704

 

5

 

Depo

 

21

 

450,00

 

14.850,00

 

 

446,00

 

08.07.2020

11:30

 

11

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

1.Mıntıka

 

 

145

 

15-38

 

Depo

 

39

 

290,00

 

12.470,00

 

 

375,00

 

08.07.2020

11:35

 

12

 

 

Muş

 

 

Korkut

 

 

Şehitler

 

 

221

 

18

Eski Öğrt. Lokali

 

-

 

800,00

 

12.000,00

 

 

360,00

 

08.07.2020

11:40

 

 

İLETİŞİM:

Tel: 0436 212 11 65

Faks: 0436 212 17 92                                                                                                                                            İLAN OLUNUR.
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
Muş Ovası Gazetesi
03.06.2020
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
7.5344
EURO
8.9295
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kardeşim, ancak fikirdir varlığın, gerisi et ve kemiktir bir yığın?

Mevlana
718 En son vefaat eden sahabe Ebü`t-Tufeyl Amir (r.a.)`in irtihali.
1576 İstanbul Rasathanesi kuruldu
2006 Güz yağmurları
2006 İlköğretim haftası