İHALE İLANI

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

22.5.2020 09:13:49

İHALE İLANI

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

“MUŞ DEVLET HASTANESİ KAFETERYA YERİ KİRALAMA İHALESİ” YAPILACAKTIR.

 

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

 

a) İhaleyi Yapacak İdare Adresi

 

MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Muratpaşa Mah. Eski Cezaevi Cad. Merkez/MUŞ

b) Telefon ve faks numarası

Tel :0(436)212 10 10  Faks:0 (436) 212 20 68

c) Elektronik Posta Adresi

www.sagliksatinalma@gmail.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği yer internet

adresi (varsa)

 

Muş İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde ve ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü resmi internet sitesi (www.musism.saglik.gov.tr) linkinden de ihale dokümanına ulaşılabilir, 250,00(yüz) TL bedel karşılığında Satınalma biriminden temin edilebilir.

 

2-İhale konusu Kiralama İşinin;

 

a)-Adı, Niteliği, türü ve usulü

ADI                       :MUŞ DEVLET HASTANESİ KAFETERYA YERİ KİRALAMA İHALESİ

NİTELİĞİ                        :KİRALAMA HİZMET ALIMI

TÜRÜ                   :TİCARİ ALAN KİRALAMA

 

Muş Devlet Hastanesi Kafeterya Yeri Kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen yer ve saatte İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda ihale edilecektir.  Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan bilgilerden ulaşılabilir.

                                                                

b)-İşin muhammen bedeli (1 YILLIK):  659.011,96 TL

                 

    Geçici Teminat bedeli (%10)           :     65.901,20 TL

(T.Halkbankası İBAN: TR22 0001 2009 6850 0005 0000 31 no´lu hesaba yatırılacaktır.)                                                                                                                           

      c)- Kiraya Verilecek Ticari Alanlar;

 

Kiraya verilecek taşınmaz

 

 

İli

 

İlçesi

 

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

Cinsi

 

Niteliği:

 

Muş Devlet Hastanesi Kafeterya Yeri

 

 

 

Muş

 

 

Merkez

 

 

320 m²

 

 

 

   Tam

Hastane

Muş Devlet Hastanesi Hizmet Binası  Girişi 149,64 m² kapalı alanı ve 170,36 m² asma kat alanı olarak; toplam 320 m²lik kapalı alan

 

      d) İşin Süresi

:

    İşyeri teslim tarihi itibari ile 36 (otuzaltı) aydır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                    

:

    Muş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

       27.05.2020 – Çarşamba  Günü  Saat: 14:00´da

c) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

 

İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER VE İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:

A)     GERÇEK KİŞİLERDEN;

1-      İkametgâh belgesi,

2-      Nüfus Cüzdan Sureti,

3-      Noter Tasdikli imza beyannamesi,

4-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

5-      Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

6-      Bağlı olduğu güncel oda kaydı faaliyet belgesi.

7-      İş deneyim belgesi.(İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde en az 2 (iki) yıl kantin veya kafeterya veya büfe veya çay ocağı veya pastane çalıştırmış olmak ve bununla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretlerinin ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Bu belgeler: Kamu veya Özel Sektörde yapılan işlerde idareden alınacak belge, 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı, kendi namına işletmecilik yapanlar ise 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya işyeri açma-çalıştırma ruhsatı olacaktır.) (Benzer iş: pastane veya, büfe/kantin/çay ocağı veya, kafeterya işletmeciliği)

8-      İhale şartnamesi.

9-      İhale katılım bedeli ödendi makbuzu

10-   İstekliler ihale tarihinden önceki son bir ay itibariyle SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.

11-   MEB onaylı şahsın kantin veya çay ocağı İşletmeciliği Ustalık veya Kalfalık Belgesinin aslı olmalıdır.

B)      TÜZEL KİŞİLERDEN;

1-      Tebligat için adres beyanı

2-      Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

3-      Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi

4-      Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

5-      Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır.)

6-      Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

7-      Bağlı olduğu güncel oda kaydı faaliyet belgesi.

8-      İş deneyim belgesi.(İhaleye katılacak olan istekliler, ihale tarihi itibari ile son 10 yıl içinde en az 2 (iki) yıl kantin veya kafeterya veya büfe veya çay ocağı veya pastane işletmeciliği yapmış olmak ve bununla ilgili belgelerin aslı veya onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadır. Bu belgeler: Kamu veya Özel Sektörde yapılan işlerde idareden alınacak belge, 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya iş yeri açma-çalıştırma ruhsatı, kendi namına işletmecilik yapanlar ise 2 (iki) yılı kapsayacak vergi levhası veya işyeri açma-çalıştırma ruhsatı olacaktır.) (Benzer iş: pastane veya, büfe/kantin/çay ocağı veya, kafeterya işletmeciliği)

9-      İhale şartnamesi.

10-   İhale katılım bedeli ödendi makbuzu

11-   İstekliler ihale tarihinden önceki son bir ay itibariyle SGK ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri ibraz etmek zorundadır.

12-   MEB onaylı şahsın kantin veya çay ocağı İşletmeciliği Ustalık veya Kalfalık Belgesinin aslı olmalıdır.

4- İHALE,

                Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.  İhale Komisyonu 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.               

                                    

 

                                                                                                                      İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                                Dr. Serdal TÜRKOĞLU

                                                                                                                     İl Sağlık Müdürü
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
Muş Ovası Gazetesi
03.06.2020
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
7.6251
EURO
8.9553
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Sıradan öğretmen anlatır, iyi öğretmen açıklar, yetenekli öğretmen yapar ve gösterir, büyük öğretmen esin kaynağı olur.

William A. Ward
1520 Yavuz Sultan Selim Hanı`ın vefatı
1922 Emirdağ ve Ezine`nin kurtuluşu.
1980 İran-Irak savaşı başladı