İHALE İLANI

MUŞ BELEDİYESİ

16.2.2018 07:10:18

MUŞ BELEDİYESİ

1- Muş Belediyesine ait Sunay Mahallesi Karnı deresi parkında bulunan 77 Ada 27 Nolu parsel üzerinde bulunan 1296 M2 kapalı alan ile 322 M2 açık kullanım alanı olan Restoran, İşyeri 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince kapalı teklif zarfı almak ve bilahare açık artırma usulü ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, Muş Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 22/02/2018 Perşembe Günü Saat:10:30´da,yapılacaktır.
3- İş yerinin muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale saati aşağıya çıkarılmıştır.

İŞYERİ CİNSİ :KİRA SÜRESİ:MUHAMM. BED: GEÇİCİ TEM: İHALE TARİHİ                                                             

1.Adet Restoran  10 Yıl. 1 aylık kira   5.500,00 TL   19.800.00.TL  22.02.2018  10.30´da

4- İhaleye ilişkin şartname bedeli 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki Merkez hizmet binasında Destek Hizmetler Müdürlüğü adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. 

5- İhale konusu kiralanacak işyerleri iştirakçiler tarafından görülebilecektir

6- İhaleye ilişkin son başvuru tarihi: 22.02.2018 Perşembe günü saat 10:00 ‘da olup, başvurular Muş Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü İhale birimine yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

7.1. Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

a) Nüfus cüzdan fotokopisi

b) Tasdikli nüfus kayıt örneği (İkametgâh adresi yazılı olarak ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

c) Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ( istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir.)  Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

f) Doküman alındı belgesi (Tahsilât makbuz fotokopisi)

g) Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

7.2. Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

a) Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.(İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g) Doküman Alındı Belgesi.

h) Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

ADRES: Muş Belediyesi  Minare Mahallesi Belediye Cad. No: 1 – MUŞ

TELEFON: 0 436 212 12 81 

FAKS       : 0 436 212 54 15

 

                                                                                                                                                                 Muş Belediye Başkanlığı

                                                                                                                                                               Destek Hizmetler Müdürlüğü
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
Muş Ovası Gazetesi
13.02.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI MUŞ E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
SERİNOVA BELEDİYESİ
SERİNOVA BELEDİYESİ
SERİNOVA BELEDİYESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İHALE İLANI
İHALE İLANI
BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO PPL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI  MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO PPL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO PPL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
DOLAR
5.2922
EURO
5.9886
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
İlim irfan mürşittir karanlıkları boğar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar?

Hacı Bektaşı Veli
779 İbrahim bin Ethem (k.s.) hazretlerinin vefatı.
1451 Fatih Sultan Mehmed Han`ın tahta çıkışı.
1952 Türkiye NATo`ya girdi.
2006 Fırtına