MŞÜ´DE STEM VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ SONA ERDİ
Muş Alparslan Üniversitesi´nde düzenlenen ve üç gün boyunca süren Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi sona erdi.
Tarih: 8.5.2018 06:42:39

 

Muş Alparslan Üniversitesi´nin (MŞÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi ile bilim camiası bir araya geldi. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Kongre ve Kültür Merkezi´nde düzenlenen ve üç gün boyunca süren kongreye; Vali Aziz Yıldırım, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kamu kurum amirleri, akademik ve idari personel ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri alanlarında üç gün boyunca süren kongrede, 90 farklı oturumda 310 bildiri sunuldu.  Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kongrenin açılış konuşmasını yaparak: “Medeniyetimizin alâmet-i fârikasının bir ilim medeniyeti olmasıdır. Hakikatin ışığına teslim eden inananları için beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi farz kılan dinimizin, eğitimi hayatın sınırlı alanlarına hapsetmediği gibi onu herhangi bir yaşa, cinsiyete, mezhebe, meşrebe, memlekete ya da millete özgü imtiyaz olarak da tanımlamadı. İnsana, çalıştığından başkası yoktur. Bir medeniyetin mazi, hâl ve istikbâl tasavvuru ve bu tasavvura uygun eğitim sistemi, o medeniyeti anlamlı kılan tarihi mirastan bağımsız anlaşılamaz ve gerçekleştirilemez. Dolayısıyla yeni bir dünya kurmak gayesi ile yola çıkanlar, geçmişin mirasını reddederek yol alamaz. Bir toplumun damarlarında dolaşan kanı bütünüyle boşaltıp dolaşım sistemine farklı bir kan grubu enjekte ederek et ve kemikten oluşan bu karkas yapıya yeni bir can verebileceğini düşünen toplum mühendisleri, tarihin her döneminde hüsrana uğramıştır. Çünkü toplumun damarlarında dolaşan kan; onun etine, kemiğine, iliğine, kıkırdağına kadar işlemiş candır” dedi.  

Rektör Polat, STEM´in Önemine Dikkat Çekti

STEM´in öneminde de dikkat çeken Rektör Polat: “STEM ile ilgili politikaların, kültürlerin ve iş uygulamalarının, aile ortamını, ülkenin genel eğitim sistemi ile özel okul sistemlerini, sınıf öğretmenleri ile öğrencilerin çeşitli koşullar altında birbirilerinden etkilenme biçimleri derinden belirlendi. Dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağı, teknolojik platformlardan nasıl istifade edileceği, hepsinden önemlisi tüm bunların eğitim süreçlerinde nasıl yorumlanabileceği, günümüzde STEM eğitimi ile kolaylaştırılmaktadır. Bu etkileşimler, çocukların hem zihinsel yeteneklerini hem sosyalleşme imkânlarını hem de el becerilerini aynı anda geliştiren çok yönlü bir eğitim seferinde eğitim-öğretimin tüm paydaşlarını oyuna dâhil etmeyi amaçlamaktadır. STEM önemlidir, çünkü hayatımızın her anına yayılmış bir eğitim anlayışına dayanmaktadır. Bilim, dünyanın her köşesinde, her an yüz yüze geldiğimiz gerçekliğimizdir. Teknoloji, hayatımızı kendisine o kadar bağlamıştır ki kendisinden ayrıldığımız yahut ona geç kaldığımızda yarınımıza dair kaygılarla kuşatılıverdiğimiz bir katma değerdir. Mühendislik, tarladaki ürünümüzün kalitesi, bindiğimiz aracın aerodinamik yapısı, üzerinden geçtiğimiz köprünün statiği, yediğimiz etin, içtiğimiz sütün besin değeri, soluduğumuz havanın temizliği, içtiğimiz suyun hijyenidir. Bu sebeple çocuklarımızı doğrudan hayatla buluşturan STEM eğitimi, onların öğrenme isteklerini heyecana getirebilecek ve gerçek yaşam durumları ile onları yüzleştirebilecek potansiyele sahiptir. Özellikle matematik ve fen bilgisi gibi, teoriye boğulduğu anda hiç de zevkli olamayan disiplinleri eğlenceli hâle getirmek, öğrencilere, öğrenmekten çok daha fazlasını yapabilmeleri için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Öte yandan STEM eğitimi, öğrencilerdeki kabiliyet ve beceri potansiyelini en üst düzeyde ortaya çıkaracağından, geleneksel cinsiyet rollerini kırmakta ve küresel rekabetin had safhaya ulaştığı günümüzde kariyer basamaklarını daha hızla tırmanmaları noktasında gençlere yeterli donanımı sağlamaktadır. Bu sebeple gelişmiş toplumlarda STEM eğitimi kimi zaman uzmanlık okulu, kimi zaman STEM akademileri, kimi zaman da ve en dikkat çekici biçimde, yoğun programlar eşliğinde yürütülen STEM temalı kampüs yaşam alanları şeklinde organize edilmektedir” sözlerini kullandı.  

“Bilimin Bütüncül Yapısını Koruyamayız”

Rektör Polat, ayrıca konuşmasının devamında: “Tefsiri astronomiden, hadisi hendeseden, kelamı felsefeden, musikiyi tıptan ayrı görmeyen bir bilim anlayışına ulaşmadan, eğitimde niceliksel olarak elde edilecek başarılara bel bağlayamayız. STEM eğitimini yalnızca rakamlara, teknolojik gelişmelere, mühendislik başarılarına hasrederek vermemiz durumunda, korkarım ki bilimin bütüncül yapısını koruyamayız. O sebeple tarihimizle, örfümüzle, kültürümüzle, dinimizle barışmadan; kâinat, vahiy ve insan kitabını birbirinin dostu olarak okumadan, hangi eğitim sistemini uygularsak uygulayalım, başarılı olamayız. Sureta dünyanın en donanımlı bilim adamlarını yetiştirebiliriz, ancak bu bilim adamları, tıpkı bir zamanlar dünyanın en dolu din bilginleri olan Yahudi Ribbîlerini Kur´ân-ı Kerim´in, kitap yüklü merkepler olarak tavsif ettiği gibi, yükünü taşımak uğruna boşuna ter atan varlıklara dönüşebilir. Maruf özünü içinde taşımayan ve hayır amacına hizmet etmeyen bilim, Hiroşima ve Nagazaki´de 100 bin insanı saniyeler içinde kömüre çeviren bombayı atan pilotlara, onlara emir veren komutanlara ve dönemin devlet başkanı Harry Truman´a öykünen öğrencileri başarılı; insan soyunu yok etmeye kast etmiş bu sürecin herhangi bir noktasında bulunmaya isyan edenleri başarısız sayacaktır” diye konuştu.

Ayrıca, uzun bir süre hazırlıkları devam eden ve gerek yurt içinden gerekse yurt dışından katılımda bulunarak kongrenin akademik seviyesini üst düzeye çıkaran tüm akademisyenlere teşekkürlerini ve minnettarlığını sunan Rektör Polat, organizasyonun icra ve ifasında emeği geçen, başta Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım olmak üzere üniversitemizin fedakâr akademisyenleri ile idari personelini de tebrik etti. Kongre açılışının ardından Rektör Polat, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleriyle birlikte Kongre ve Kültür Merkezi fuayesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yaptıkları yazılım ve robotik projelerinin yer aldığı sergiyi ve Uluslararası Karma Plastik Sanatlar Sergisi EAST YORUM´u ziyaret ederek, projeler ve sanat eserleri hakkında öğrencilerden ve akademik personellerden bilgi aldı.

STEM Kongresi Sunumlarla Devam Etti

Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi kapsamında 7 farklı oturumda davetli konuşmacılar Prof. Dr. Çetin Semerci, Prof. Dr. Sinan Olkun, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Mustafa Özcan, Prof. Dr. Valarie Akarson, Prof. Dr. Gillian Roehrig ve Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu tarafından konuşmalar gerçekleştirildi. Prof. Dr. Valarie Akerson, STEM eğitiminin istenilen düzeye gelememesinde araştırmacıların STEM eğitimini popülaritesinden dolayı çalışmasının etkisi olduğunu ifade ederken, Prof. Dr. Gillin Roehrig de STEM konusunda yapılan yanlışlara işaret etti. Prof. Dr. Roehrig, kendisine yöneltilen “STEM eğitimi için iki disiplinin kullanılması yeterli midir?” sorusuna da STEM´de sadece iki disiplinin kullanılmasının yetersiz olacağı cevabını verdi. Kongreye katılarak STEM konusunda değerli bilgiler paylaşan Erzincan Üniversitesinden Prof. Dr. Paşa Yalçın ve Doç. Dr. Sema Altun Yalçın ile bildirisi de olan Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Doymuş, kongreye ilişkin memnuniyetlerini ilettiler. Kongre kapsamında 32 farklı üniversiteden katılımcılar, kongre organizasyonunu her bakımdan titizlikle planlanmış olması bakımından son derece profesyonel bulduklarını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdiler. Kongrenin kapsamlı yapısı itibariyle STEM eğitimi konusunda hem mevcut birikimi yansıtıcı hem de literatüre kazandırdığı yeni çalışmalarla alana ilişkin yol gösterici nitelikte olduğunu ifade eden katılımcılar, kongrenin çıktılarından biri olacak ulusal nitelikteki STEM eğitimi raporunun da alana önemli bir katkı sağlayacağını söylediler.

Kongrenin Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yıldırım, başarıyla tamamlanan kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin kısaltması olan STEM´in, matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşmış olsa da mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi anlayışına dayalı bir eğitim metodu olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, Uluslararası STEM ve Eğitim Bilimleri Kongresi´nin STEM konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturarak STEM ile ilgili yanlış algı ve uygulamaların giderilmesi amacıyla düzenlendiğinin altını çizdi. Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım: “Kongremiz, STEM eğitiminin müfredata etkin bir şekilde entegre edilebilmesi ve öneminin kavranması konusunda akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarına yol gösterici olmayı da hedeflediğinden alana katkısı son derece büyük olmuştur.” dedi. Kongre kapsamında STEM eğitimi ile ilgili kapsamlı bir STEM eğitim raporu yayınlanacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, “Kongremiz sayesinde STEM eğitiminin eğitim bilimleri disiplini ile sınırlı bir çalışma alanının olmadığı, diğer disiplinlerin de içinde yer aldığı bir çalışma alanının olduğu bir kez daha görülmüştür. Kongremiz amacına ulaşmıştır” dedi. Haber Merkezi
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Çelik´ten Depremin Yıldönümü Açıklaması
Çelik´ten Depremin Yıldönümü Açıklaması
AFAD Çalışanları Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi´nin 21´inci yıldönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu.
HÜDA PAR, Yasağa Tepki Gösterdi
HÜDA PAR, Yasağa Tepki Gösterdi
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, Dicle Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Kürtçe tez yazımının yasaklamasına parti olarak tepki gösterdiklerini belirterek, Kürtçe tez yazımına konulan haksız yasağın bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.
Eğitim-Bir-Sen, Kentte Yetkili Sendika
Eğitim-Bir-Sen, Kentte Yetkili Sendika
Memur Sendikaları Konfederasyonu´na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş İl Başkanı Mahir Barışan, Eğitim-Bir-Sen olarak il genelinde 3 bin 224 üyeyle yetkili sendika olma geleneğini sürdürdüklerini açıkladı.
Yaylalar Besicileri Ağırlamaya Başladı
Yaylalar Besicileri Ağırlamaya Başladı
Çetin geçen kış mevsiminden sonra besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte zorlu yolculuğun ardından Muş´un yaylalarına dönmeye başladı.
UMADER´den İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli
UMADER´den İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli
Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel ile beraberindeki heyet, Ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Yeni Dönem Öncesinde “Okul Güvenliği Toplantısı”
Yeni Dönem Öncesinde “Okul Güvenliği Toplantısı”
2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala Vali Aziz Yıldırım´ın başkanlığında “Okul Güvenliği Toplantısı” yapıldı.
Avcı´dan  Gazetemize Özür Ziyareti
Avcı´dan Gazetemize Özür Ziyareti
Ak Parti Muş Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, gazetemize bir ziyaret gerçekleştirdi.
“Muş Bizim Dönemimizde Şaha Kalktı”
“Muş Bizim Dönemimizde Şaha Kalktı”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muş Valiliği ziyaretinin ardından Muş Öğretmenevindeki temel atma ve açılış törenine katıldı.
BAKAN EROĞLU İLİMİZE GELİYOR
BAKAN EROĞLU İLİMİZE GELİYOR
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bugün ilimize gelerek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.
ŞİMŞEK VARTO´DA ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
ŞİMŞEK VARTO´DA ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, beraberindekilerle birlikte Varto´yu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
“CHP´nin Duruşu Terör Örgütlerini Rahatsız Etti”
“CHP´nin Duruşu Terör Örgütlerini Rahatsız Etti”
PKK terör örgütü tarafından Artvin´de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na düzenlenen ve bir şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Muş İl Başkanı İsmail Adanur: “Sesimizin daha gür ve güçlü bir sedayla çıkacağına hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
SALDIRI SONRASI ZİYARET ETTİLER
SALDIRI SONRASI ZİYARET ETTİLER
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu´nun Artvin´de uğradığı silahlı saldırı nedeniyle Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ve Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık CHP Muş İl Başkanlığı´na geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.
Bakan Işık: “Bundan Sonra PKK Daha Çok Korksun”
Bakan Işık: “Bundan Sonra PKK Daha Çok Korksun”
PKK Terör Örgütü tarafından Van ve Elazığ´da düzenlenen hain saldırılarla ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, PKK´nın artık içeriden destek alma ihtimali kalmadığını vurguladı.
TBMM´YE SUNDU
TBMM´YE SUNDU
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Av. Burcu Çelik Özkan, meclis araştırması teklifini TBMM Başkanlığı´na sundu.
“Bu Sürecin Her An Yaşanacağını Deklare Ettik”
“Bu Sürecin Her An Yaşanacağını Deklare Ettik”
Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek için düzenlenen basın açıklaması sonrasında konuşan HDP Muş Milletvekili Av. Burcu Çelik Özkan, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin her an yaşanabileceğini birçok kez dile getirdiklerini belirtti.
DARBEYE TEPKİ GÖSTERDİLER
DARBEYE TEPKİ GÖSTERDİLER
15 Temmuz askeri darbe girişimine Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)´nden ortak tepki geldi.
“Amerika´dan Palazlanmakta, Türk Milletine Saldırmaktadır”
“Amerika´dan Palazlanmakta, Türk Milletine Saldırmaktadır”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Şükrü Demir, Fethullah Gülen´in Amerika´dan palazlandığını ve birtakım safsatalarla Türk milletinin kuyusunu kazmaya çalıştığını ifade etti.
YILDIRIM´DAN KARŞI AÇIKLAMA
YILDIRIM´DAN KARŞI AÇIKLAMA
Muş Valiliği tarafından hakkında önceki gün yapılan açıklamalara yanıt veren HDP Milletvekili Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, kamera kayıtlarının incelenmesi halinde gerçeğin ortaya çıkacağını savundu.
“Silahı Milletvekili Ahmet Yıldırım´a Verdiği Görülmüştür”
“Silahı Milletvekili Ahmet Yıldırım´a Verdiği Görülmüştür”
Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Doç. Dr. Ahmet Yıldırım´ın yol kontrolü sırasında kendisinin aranamayacağını belirterek aracı görevli personelin üzerine sürdüğü ifade edildi.
İFADE VERMEYE GİTMEDİLER
İFADE VERMEYE GİTMEDİLER
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekilleri Doç. Dr. Ahmet Yıldırım ve Av. Burcu Çelik Özkan, ifade vermeye çağrıldı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Muş Milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Burcu Çelik Özkan´ın ifadeye çağrıldığını fakat kendilerinin ifade vermeye gitmeyeceklerini ifade etti.
“Hizmet Etmekte Asla Tembellik Yapmayacağız”
“Hizmet Etmekte Asla Tembellik Yapmayacağız”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir konuşma yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, hizmet yolunda tembellik etmeden çalışmakta olduklarını vurguladı.
Muş Ovası Gazetesi
03.06.2020
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
DOLAR
7.8778
EURO
9.2530
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü?

Yunus Emre
1773 İkinci Varna Zaferi
1921 Fransız`ların Anadolu`dan çekilmesi