“100 Köy 100 Proje Fikri” Projesinin Ödül Töreni Yapıldı
Muş Öğretmenevi Konferans Salonu´nda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Ovası Muhtarlar Derneği tarafından yürütülen ´100 köy 100 Proje Fikri´ projesinin ödül töreni yapıldı.
Tarih: 22.11.2018 06:46:10

 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Muş Ovası Muhtarlar Derneği tarafından yürütülen ´100 köy 100 Proje Fikri´ projesinin ödül töreni yapıldı. Muş Öğretmenevi Konferans Salonu´nda düzenlenen ödül törenine; Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özarslan, DAKA Genel Sekreteri Hali İbrahim Güray, Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ile muhtarlar ve kursiyerler katıldı.

Muş Ovası Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme, programın açılış konuşmasını yaparak, yatırım yapılırken ve desteklemeler yapılırken proje istendiğini belirterek, "Biz de bundan dolayı proje konusunda DAKA Muş Yatırım Destek Ofisiyle birlikte ´100 Köy 100 Proje Fikri´ çalışması yaptık. İlk olarak köylerde saha çalışmaları yaparak her köyde proje eğitimleri verildi ve proje fikirleri konusunda fikir alışverişi yaptık. Tüm muhtarlarımızla birlikte proje fikirleri üzerinde değerlendirme toplantısı yaparak 100 ortaokul ve lise mezununa üniversitede eğitimler verildi. Bu kapsamda, üniversite köy işbirliği gelişti. Proje fikirleri en azından hazırlandı. Amacımız kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle nitelikli projelerin hayata geçmesini sağlamak ve bu vesileyle istihdamı arttırmak ilimizin ekonomisini geliştirmeye katkı sağlamaktır. Bu çalışmayla daha çok projelerin nasıl yazılacağı, nereye başvuru yapılacağı amaçlanmaktadır" sözlerini kullandı.

Özkan, Proje Hakkında Bilgiler Verdi

Süme´nin konuşmasının sonrasında konuşan DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ise, projeyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. DAKA´nın bölgenin gelişme ve büyümesine katkıda bulunmak amacıyla beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Özkan, "Bu kapsamda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi tarafından Muş merkeze bağlı 100 köye yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Kırsal Kalkınmada Proje Mantığı´ faaliyeti kapsamında 100 Köy 100 Proje çalışması Muş Ovası Muhtarlar Derneği ile birlikte hayata geçirilmiştir. Çalışmanın amacı, Muş merkeze bağlı köylerde ikamet eden ortaokul ve lise mezunu gençlere proje fikirlerinin nasıl projelendirileceği ve proje konusuna göre hangi kamu kurum ve kuruluşlara nasıl başvuru yapılması gerektiğini göstermektir. 4 etaptan oluşan çalışmanın birinci etabında 100 köye ziyaretler gerçekleştirilerek yaklaşık bin ortaokul ve lise mezunu gence basit düzeyde proje hazırlama eğitimi ve girişimcilik üzerine seminerler verilmiştir. Aynı zamanda, köylerin sosyoekonomik durumunu ortaya çıkarmaya yönelik olarak anketler yapılmış ve veriler toplanmıştır. Çalışmanın ikinci etabında Muş merkeze bağlı köy muhtarlarıyla ara değerlendirme toplantısı yapılarak Muş ilinin kalkınmasına katkıda bulunacak proje fikirleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın üçüncü etabında merkeze bağlı köylerden belirlenen 100 ortaokul ve lise mezunu gence Muş Alparslan Üniversitesi´yle işbirliği içinde proje yazma eğitimi verilerek atölye çalışması yapılmıştır. 100 Köy 100 Proje Fikri çalışmasının dördüncü ve son etabında ise ortaokul ve lise mezunu gençler tarafından sunulan proje fikirleri bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilerek sosyal içerme, katma değer ve çarpan etkisi yönünden ilk beşe girecek olan projelere ödül verilecektir" ifadelerini kullandı.

Güray, “Planlanan Faaliyetler Marifetiyle Hayata Geçirmekteyiz”

Özkan´ın konuşmasının ardından konuşan DAKA Genel Sekreteri Hali İbrahim Güray da, 2009 yılından bu yana DAKA´nın bölgenin kalkınması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltılmasına yönelik olarak, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına kadar bir çok alanda programlar, projeler ve farklı destek mekanizmalarıyla çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Güray, yaptığı konuşmasında, “Bu çalışmalarımızı bölge planlarımızda belirtilen hedef ve stratejilere uygun olarak hazırlanan, yıllık çalışma programlarımızda planlanan faaliyetler marifetiyle hayata geçirmekteyiz. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz ödül töreni, Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren uygulamaya koyduğu sonuç odaklı programlama yaklaşımı ile hazırlanan çalışma programımızın 6 programından biri olan TRB2 Bölgesi ´Yerel Kalkınma Fırsatları Sonuç odaklı Programı´ kapsamında planlanan faaliyetlerimizden biridir. Mali Destek, Teknik Destekler ve Doğrudan Faaliyet destekleriyle bu programa yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.

Ayrıca, toplantının amacı hakkında da konuşan Güray, “Bugünkü toplantımızın amacı ve çalışmamızın içeriğine değinmeden önce kalkınma ilgili bir iki hususun altını çizmek istiyorum. Klasik anlamda kalkınma, kısaca bir ülkenin, toplumsal ve ekonomik yapısını geliştirme, gelişmiş çağdaş ülkelere yetişme durumu olarak ifade edilmekle birlikte, bireye yapılan yatırımlar ve yaşam standardının iyileşmesi ile doğrudan ilişkilidir. Kalkınmanın sadece fiziki üretim ve yatırım faktörleriyle sağlanması mümkün değildir. Toplumların kalkınma bağlamında ekonomik gelişme süreçlerinde başarılı olabilmeleri, fiziki sermayelerinin yanında, beşeri sermayelerinin de geliştirilmesine bağlıdır. Beşeri sermaye; eğitimli işgücünün bilgi, beceri ve deneyimlerini ifade etmek için kullanılmakta ve ekonomik büyümenin temel unsurlarının başında gelmektedir. Bu anlamda, beşeri sermayeye yatırım yapmayan ülkelerin iktisadi alanda yüksek bir performans göstermesi mümkün olmamakla birlikte, ülkelerin fiziki sermayenin yanında beşeri sermayeyi de geliştirici politikalar üretmeleri önem taşımaktadır. Ülkemizin bugünkü şartları ve 2023 hedefleri kuşkusuz hepimize sorumluluklar yüklemektedir. Bu anlamda Türkiye´nin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında en son sıradaki bölgesinde hizmet eden Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölgeye dair önemli strateji belgelerinde gerekli planlamaları ve müdahaleleri yapmıştır. Bu minvalde 2010-2013 dönemi ve 2014-2023 Dönemi Bölge Planları´nda beşeri sermayenin geliştirilmesi ve bölge genç nüfus çoğunluğunu beşeri sermaye potansiyeline dönüştürmek için, amaç, hedefler ve stratejiler belirlemiştir. Bu kapsamda mali destek programları, teknik destek ve doğrudan faaliyet destekleri ile bölgenin diğer bölgelerle gelişmişlik farkını azaltmada etkin olabilecek proje ve faaliyetlere destek sağlamıştır. Muş ilimiz yüzde 20,9 ortanca yaş oranı ve 15-29 yaş aralığındaki 121 bin genç nüfusu ile önemli bir genç nüfus potansiyeline sahiptir ve bu genç nüfusumuzun önemli bir kısmı kırsal alanlarda yaşamaktadır. Gerçekleştirmekte olduğumuz 100 Köy 100 Proje Fikri çalışmamız, bu genç nüfusumuzun niteliklerinin artırılması, proje yapma kapasitelerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşarak projelerini hayata geçirmelerine yönelik bilgi ve becerilerin aktarılmasını amaçlamakla birlikte, kapsam ve içerik bakımından da kırsal kalkınma çalışmalarında Türkiye´de ilk olabilecek bir faaliyet niteliğindedir” şeklinde konuştu.

Son olarak programda bir konuşma yapan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise, "Muş aslında potansiyeli olan ve bu potansiyeli daha iyi kullanması gereken bir ilimiz” diyerek, “İşte bu potansiyelim kullanılması açısından bu tip faaliyetler ve proje fikirleri önemlidir. Bugün, gelişmiş ülkelerde araştırma-geliştirme faaliyetlerine firmalar olsun, kamu sektörü olsun önemli bir miktarını ayırmakta. Bu araştırma-geliştirme faaliyetleri sonucunda elde edilen üretim bilgisi daha sonra ekonomiye rant olarak dönmekte, ilgili kişilere kâr olarak dönmekte, topluma da sosyal fayda olarak dönmekte. Aslında burada proje fikri oluşması noktasında bir farkındalık oluşturmak, gençlerimizin proje yatkınlığını arttırmak için yapılmış olan bir projedir bu. Sonuç itibariyle doğrudan belki reel üretime bugünden yarına yansıyacak bir şey yoktur ancak evlatlarımız, projeye katılanlar açısından, bir proje nasıl yapılır, proje üretmek için aslında nasıl düşünülür, bir proje fikri nasıl ortaya çıkar, o elde edilmiş olacak. Bu projenin aslında ana gayesi farkındalık. Her şey küçük hayallerle başlar, ardından küçük adımlar büyük adımlara, büyük adımlar da büyük başarılara döner. Dünya bir günde bulunduğumuz noktaya gelmedi. Önce tekerlek icat edildi. Tekerlek olmadığı dönemde tekerleğin bulunması büyük bir icattı. İnsanlar yüklerini sırtlarında taşırken, daha kolay bir şekliyle, daha az enerjiyle yüklerini taşımaya başladı. Bugün tekerlek bizim için son derece sıradan bir şey. Ama bunun üzerine eğer bir uçak varsa, otomobil varsa, gelinen noktada tekerlek olmasaydı, bunlar olmazdı diyerek aslında o gün bulunan şeyin ne kadar değerli olduğunu ve bugün de onu kullandığımızı belirtmek yanlış değildir. Bunlar üst üste gelir. Önce bir binanın temeli gelir, duvarlar yükselir, ondan sonra çatısı kapanır. Dolayısıyla bugün için yapmış olduğumu o temel, ileride bir evin ortaya çıkmasına ve insanlara fayda sağlamasına vesiledir” diye konuştu.

“Bu Proje Farkındalık Açısından Önemlidir”

Projenin farkındalık açısından önemli olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Bu proje farkındalık açısından önemlidir, STK´ların içerisinde yer alması önemlidir. Kalkınma ajanslarının misyonunda da bu var. İçinde halk olacak. Halkın yer almadığı, toplumun sahiplenmediği, sivil toplumun içinde gayret göstermediği hiçbir şey gerçekten başarıya ulaşmaz. Bir de işin bir başka boyutu da yerel yönetimler, yani muhtarlarımız. Bugün baktığımız zaman muhtarlar eskisine göre daha önemseniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde muhtarlarımıza önemli imkanlar sağlandı. Bu imkanlar daha da geliştirmeye çalışılıyor" şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verilirken, başarılı proje sahipleri de ödüllendirildi. Program, toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Ebediyete İntikalinin 81´inci Yılında Anıldı
Ebediyete İntikalinin 81´inci Yılında Anıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81´inci yıldönümü münasebetiyle ülke genelinde olduğu gibi Muş´ta da düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.
Vali Gündüzöz´ün Hafta Sonu Ziyaretleri
Vali Gündüzöz´ün Hafta Sonu Ziyaretleri
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, lise öğrencileri tarafından Bölge Trafik Şube Müdürlüğü duvarlarına çizilen "Polislerimiz" konulu resim çalışmasını inceledi.
Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Muş´ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Öğretmenden 10 Kasım´ın Anlam ve Önemi
Öğretmenden 10 Kasım´ın Anlam ve Önemi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün ölümünün 81´inci yıldönümü olan 10 Kasım´da düzenlenen anma programında bir konuşma yapan Matematik Öğretmeni Demet Yücel, “Atatürk gibi bir liderin fikirleriyle yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocukları olarak devraldığımız bu mirasa sahip çıkmak ve geliştirmek, hepimizin en temel görevidir” dedi.
Öğrencilere Engin´den Ziyaret
Öğrencilere Engin´den Ziyaret
İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, hafta sonu ziyaret ettiği Kıyık Ortaokulu´nda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam eden öğrencilerin ders etkinliklerine katıldı.
Muş Lalesi´ni İlmek İlmek Dokuyorlar
Muş Lalesi´ni İlmek İlmek Dokuyorlar
Muş´ta kadın ve genç kızlara yönelik açılan Halı Dokuma Kursu´nda türkü ve destanlara konu olan Muş Lalesi, kursiyerler tarafından halılara ilmek ilmek dokunuyor.
Atamızı Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Atamızı Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81´inci ölüm yıldönümünde ülke genelinde olduğu gibi Muş´ta da yarın düzenlenecek olan tören ile anılacak.
   179 Timin Katılımıyla ‘Kıran-5´ Operasyonu
179 Timin Katılımıyla ‘Kıran-5´ Operasyonu
İçişleri Bakanlığı´nca terör örgütü PKK´ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş´ta 179 timin katılımıyla ´Kıran-5´ operasyonu başlatıldı.
Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Muş-Bingöl karayolunun 10´uncu kilometresinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Rektör Polat, YÖK´ün Çalıştayına Katıldı
Rektör Polat, YÖK´ün Çalıştayına Katıldı
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” çalıştayına katıldı.
MŞÜ´de Seminer Etkinlikleri Sürüyor
MŞÜ´de Seminer Etkinlikleri Sürüyor
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) bünyesinde düzenlenen seminerler kapsamında bu sefer “Kadına Yönelik Şiddetin Psikolojik Analizi” konusu işlenirken, Varto Meslek Yüksekokulu´nda “Stres Teorileri ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" konusu ele alındı.
Fotoğraf Yarışmasının Üçüncüsü Başlatıldı
Fotoğraf Yarışmasının Üçüncüsü Başlatıldı
Memur Sendikaları Konfederasyonu´na (Memur-Sen) bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından “Eğitimden Bir Kare” başlıklı fotoğraf yarışmasının üçüncüsünü başlatıldı.
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
Bu gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)´in doğduğu gece olması münasebetiyle, Mevlid Kandili´ni idrak edeceğiz.
Tavşan Avcısı Polise Takıldı
Tavşan Avcısı Polise Takıldı
Varto İlçesi´nde kaçak tavşan avlayan 1 kişi, vurduğu 2 tavşan ile birlikte yakalandı.
Sıcak ve Güneşli Hava Besicileri Sevindiriyor
Sıcak ve Güneşli Hava Besicileri Sevindiriyor
Muş´ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü.
Köy Kadınları Kış Hazırlığında
Köy Kadınları Kış Hazırlığında
Muş´un merkeze bağlı köylerinde yaşam sürdüren kadınlar, kentte önemli geçim kaynakları arasında yer alan lahanaları, turşu ve kışlık yiyecek yapımında kullanılması için hazır hale getiriyor.
Başkan Uslu, Beklentileri Paylaştı
Başkan Uslu, Beklentileri Paylaştı
Korkut İlçe Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu, ilçedeki faaliyetlerden söz ederek, çiftçilerin var olan beklentilerini paylaştı.
“KOSGEB ve Girişimcilik” Semineri
“KOSGEB ve Girişimcilik” Semineri
Muş Alparslan Üniversitesi´nde (MŞÜ) “KOSGEB ve Girişimcilik“ semineri düzenlendi.
Orman Çulluğu Tedavi Altına Alındı
Orman Çulluğu Tedavi Altına Alındı
Muş´ta lisanslı avcı tarafından doğada yaralı olarak bulunan orman çulluğu, tedavisi yapılarak koruma altına alındı.
Tarihi İlçede Kan Bağışı Kampanyası
Tarihi İlçede Kan Bağışı Kampanyası
Türk Kızılay´ı Muş Şubesi Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü tarafından Malazgirt İlçesi´nde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Sıfır Atık Projesi´ne Muş´tan Destek
Sıfır Atık Projesi´ne Muş´tan Destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruma ve bakım altındaki çocuklar ile İl Çocuk Hakları Komitesi´nin eşliğinde gerçekleştirilen çevre temizliği çalışmasıyla, Sıfır Atık Projesi´nde destek sağlandı.
Muş Ovası Gazetesi
26.08.2019
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ-MUŞ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
MUŞ  İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
MUŞ İCRA DAİRESİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)  İNŞAAT VE KAMULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) İNŞAAT VE KAMULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) İNŞAAT VE KAMULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
Muş İl Özel İdaresi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SGK MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
DOLAR
5.7704
EURO
6.3641
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:41 07:23 12:27 14:54 17:12 18:42
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Çıkacağım merdivene sabırı merdiven yaparım.

Mevlana
1522 Piri Mehmed Paşnaın Vefatı
1999 7,2 Şiddetindeki Düzce Depremi
2006 pastırma Yazı Başlangıcı